Havbruksnæringen

Fra rådgivning til komplette løsninger

Vi tilbyr rådgivningstjenester i Havbrukssektoren. Kvalitet og HMS systemer, risikostyring og analyser, bistand til sertifisering, mangement for hire, ISM og sikkerhetsstyring, bærekraftsarbeid.

all akva

Hva vi kan gjøre for deg

Risikostyring

Risikostyring er byggeklossene i det moderne styringssystemet og regulative krav blir stadig strengere. God risikostyring gjør selskapet i stand til å forbedre oversiktsbildet, og iverksette kritiske tiltak.

Kvalitet og HMS

Styringssystemet er hjertet i selskapet. Det er ansattes rammeverk for å løse oppgavene slik selskapet ønsker. Et godt styringssystem er nøkkelen til et godt oversiktsbilde og rask informasjon.

Bærekraft

Bærekraft har blitt en het potet i dagens samfunn og et høyaktuelt tema.Ta gjerne kontakt ved behov for bistand til bærekraftsrapportering, åpenhetsloven eller  sertifisering til mijøstandarder.

Veien til sertifisering

Sertifisering innenfor standarder er et valg som skal ta selskapet videre og gi en konkurransefordel. Få hjelp til sertifisering, og et godt bilde på hva dette vil koste av tid og ressurser.

Trygg mat

Produksjon av sunn og bærekraftig mat er svært viktig i dagens samfunn hvor befolkningen øker. Styrk kompetansen innen mattrygghet, HACCP, og hygiene, og lykkes med produksjonen og tilfredsstill myndighetskrav.

Management for hire

Faste ansettelser kan være både tid- og kostnadskrevende. Trenger du en ekstra ressurs i teamet en periode eller på deltid?

Referanser

Hva vi kan gjøre for deg

«All Akva har levert HACCP plan, samt bistått i søknadsprosessen om godkjenning fra Mattilsynet av FSV Group sitt bløggefartøy MS Multi Safety. Oppdraget er utført på en profesjonell måte og iht. rederiets bestilling. FSV Group kommer til å benytte seg av All Akva sine tjenester også ved fremtidige behov.»

Helge Løken
HMS og Kvalitetssjef
FSV Group AS

"Vi har brukt All Akva som konsulent i forbindelse med vårt arbeid med bærekrafts-rapportering og åpenhetsloven. Samarbeidet har vært tett og godt. Kombinasjonen av god bransjespesifikk kompetanse og bred kunnskap om eksisterende og sannsynlige framtidige krav og standarder har vært til stor nytte for vår virksomhet. Oppdragene har blitt utført effektivt og med stor praktisk fleksibilitet og ikke minst med godt humør. Vi kan trygt anbefale å bruke All Akva som samarbeidspartner."

Bjørn Synnes
Chief Financial Officer
Rostein AS

"Hofseth BioCare ASA har benyttet Nicole Salbuvik som konsulent i forbindelse med sertifisering av en underleverandør. Nicole fikk i oppdrag å oppgradere kvalitetssystemet og gjennomføre de tiltak som var nødvendig for å oppnå en BRC-sertifisering. Underleverandøren hadde på starttidspunktet ingen sertifiseringer, og endte opp med BRC grade A på første revisjon. De som jobber med sertifiseringer forstår hvilken enorm jobb som kreves for å oppnå dette resultatet, og Nicole fikk det til på kort tid!

Oppdraget krevde minimalt med oppfølging fra vår side når briefen var gitt. Nicole er faglig dyktig og jobber svært effektivt, uten at det går på bekostning av leveransen. Hun er tilgjengelig og serviceinnstilt, og er alltid i godt humør. Det har vært enkelt og hyggelig å samarbeide med Nicole, og jeg kan absolutt anbefale henne til firmaer som ønsker en kompetent konsulent som leverer til avtalt tid."

Angelika Florvaag
Chief Quality Officer
Hofseth BioCare ASA
AKTUELT
September 6, 2023

Hjemmeside i ny drakt

All Akva har fått hjemmesiden sin i ny drakt, og er veldig fornøyd med det! Ta gjerne en kikk på siden og se, kanskje er det noe som fanger interessen?

... Les mer